Cách đầu tư sân bóng cỏ nhân tạo hiệu quả (1)

Qua đợt tư vấn xuyên tỉnh vừa rồi, Thanh Thịnh đã phát hiện ra 90% chủ đầu tư chưa làm tốt những việc chuẩn bị. Đó là nguyên nhân sâu xa cho những sai lệch lớn sau này mà không thể sửa chữa được.

Bạn xem video sau sẽ biết cách đầu tư sân bóng cỏ nhân tạo hiệu quả hơn (1)

Tìm hiểu thêm cỏ nhân tạo - Niềm tự hào của Foba