Cụm sân cỏ nhân tạo Thiên Phúc – Củ Chi

Dự án 02 sân cỏ nhân tạo 5 người chơi tại Củ Chi – TP.HCM với hạng mục: lắp đặt phần mặt cỏ nhân tạo, lưới chắn bóng. Tư vấn khách hàng tự làm nền hạ, hệ thống điện, hệ thống thoát nước.