Dự án sân cỏ nhân tạo Đà Lạt – Lâm Đồng

Dự án 02 sân cỏ nhân tạo 5 người chơi đầu tiên tại TP. Đà Lạt– Lâm Đồng với hạng mục: lắp đặt phần mặt cỏ nhân tạo, lưới chắn bóng. Tư vấn khách hàng tự làm nền hạ, hệ thống điện, hệ thống thoát nước.