Dự án sân cỏ nhân tạo TP. Quảng Ngãi – Quảng Ngãi

Dự án 01 sân cỏ nhân tạo 5 người chơi đầu tiên tại Quảng Ngãi với hạng mục: lắp đặt phần mặt cỏ nhân tạo, lưới chắn bóng. Tư vấn khách hàng tự làm nền hạ, hệ thống điện, hệ thống thoát nước.