Dự án sân cỏ nhân tạo Việt Trung – TP.Vũng Tàu

Dự án 02 sân cỏ nhân tạo 5 người chơi đầu tiên tại TP.Vũng Tàu với hạng mục: lắp đặt phần mặt cỏ nhân tạo, lưới chắn bóng. Tư vấn khách hàng tự làm nền hạ, hệ thống điện, hệ thống thoát nước.