Dự án tổ hợp sân bóng lớn nhất tại Nghi Xuân – Hà Tĩnh đã hoàn thành

Vào ngáy 15-09-2018, Thanh Thịnh đã bàn giao và đưa vào hoạt động công trình: Khu phức hợp Vui chơi giải trí lớn nhất Nghi Xuân – Hà Tĩnh, trong đó có tổ hợp 2 sân bóng đá cỏ nhân tạo 7 người.

Mặc dù trong quá trình thi công gặp bất lợi về thời tiết: mưa bão kéo dài nhưng Thanh Thịnh đã cố gắng hoàn thành công trình vượt tiến độ cho phép từ chủ đầu tư. Dự án này, chủ đầu tư sử dụng loại cỏ nhân tạo TT88VIPM

Trong tháng 9, Thanh Thịnh cũng hoàn thành các công trình:

  • Cụm sân bóng cỏ nhân tạo tại An Giang
  • Cụm sân bóng cỏ nhân tạo tại Ninh Thuận
  • Cụm sân bóng cỏ nhân tạo tại Nhà Bè
  • Cụm sân bóng cỏ nhân tạo tại Đồng Nai
  • Cụm sân bóng cỏ nhân tạo tại Bình Phước

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Cụm sân bóng cỏ nhân tạo Nghi Xuân – Hà Tĩnh

 

Cụm sân bóng cỏ nhân tạo An Giang (1)

Cụm sân bóng cỏ nhân tạo An Giang (2)

Cụm sân bóng cỏ nhân tạo Bình Phước (1)

Cụm sân bóng cỏ nhân tạo Bình Phước (2)