Livestream Tư Vấn Đầu Tư Sân Cỏ Nhân Tạo Sinh Lời #3

Tiếp Theo chuỗi Livestream Tư Vấn Đầu Tư Sân Cỏ Nhân Tạo Sinh Lời, Thanh Thịnh gởi đến quý khách hàng phần tiếp:

  • Lợi nhuận = Doanh Thu – Chi Phí
  • Muốn có lợi nhuận cao thì: doanh thu cao, chi phí thấp (hợp lý)
  • Những chi phí trong đầu tư sân cỏ nhân tạo? Làm thế nào để tiết kiệm tối đa chi phí?

Trong video Livestream này Thanh Thịnh sẽ cung cấp cácj để: tiết kiệm tối đa chi phí? Khoản chi phí nào cần tiết kiệm..

=> Xem lại video Livestream thứ 2

Tìm hiểu thêm cỏ nhân tạo - Niềm tự hào của Foba