[Báo Cáo Tổng Kết Tháng 8/2022]


Thanh Thịnh gởi đến bạn Bảng Báo Cáo Tổng Kết Tháng 8/2022, trong đó bạn sẽ nhận được:

  • Giới thiệu về Thanh Thịnh (dành cho những bạn chưa biết Thanh Thịnh)
  • Lịch sử hình thành
  • Tổng quan các dự án tiêu biểu tháng 08/2022
  • Chi tiết số lượng dự án / địa điểm trong tháng 08/2022
  • Một số hình ảnh dự án tiêu biểu
  • Phản hồi của khách về Thanh Thịnh

Bạn download file dưới đây để xem đầy đủ nhé: (link an toàn)

https://drive.google.com/file/d/1VW_RL3Bee8gqqOn3bsC2wjdVVK3P2ikH/view?usp=sharing

Gởi đến bạn video mới nhất từ Thanh Thịnh: Tại sao sân cỏ nhân tạo bị TRƠN? Chủ đầu tư bị ăn bớt gần 10tr nhưng không dễ biết. (chưa ai dám nói về điều này)